Login

 

Dokumentacija

Opšti uslovi u kreditnom poslovanju sa fizičkim licima u primeni zaključno sa 16.03.2019.
Opšti uslovi u kreditnom poslovanju sa fizičkim licima u primeni od 17.03.2019.
Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju na izdavanje kreditnih kartica klijentima fizičkim licima u primeni od 01.05.2019.
Ugovorna dokumentacija za Mastercard WEB
Izjava 
Nacrti ugovora za web kredite
Formulari za apliciranje
Izjava o statusu funkcionera
 Upitnik za politički izložene osobe-fizičko lice
 AML upitnik za klijente - penzioneri