Login

                                                     VAŽNO OBAVEŠTENJE  

                                                                                                                                                               Postovani korisniče , 

     Link za  preuzmanje  android verzije aplikacije  RSF documents koja je neophodna  za operativni rad. 

Link za preuzimanje produkcione Android aplikacije

  

Covid19_ prevencija  

 Dokumentacija

 

Opšti uslovi koji se primenjuju u kreditnom poslovanju sa fizičkim licima u primeni počev od 31.05.2023. godine
Opšti uslovi koji se primenjuju u kreditnom poslovanju sa fizičkim licima u primeni zaključno sa 30.05.2023. godine
Opšti uslovi koji se primenjuju na izdavanje kreditnih kartica fizičkim licima - u primeni od 01.10.2022
Ugovorna dokumentacija za Mastercard WEB
Izjava 
Nacrti ugovora za web kredite
Formulari za apliciranje
Izjava o statusu funkcionera
 Upitnik za politički izložene osobe-fizičko lice
 AML upitnik za klijente - penzioneri
 Uputstva za korišćenje RaiPay aplikacije
 Formulari za apliciranje za auto kredite
Nacrt Ugovora o tekućem računu, OU za platne usluge i PUN
 Nacrt ugovora o autokreditu
 Spisak osiguravajućih kuća - kasko osiguranje
 Spisak firmi koje ne overavaju uslovnu administrativnu zabranu